ผู้บริหาร  

พันตำรวจเอกไกรสีห์   สุวรรณงาม

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคนที

   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

   
   

ความเป็นมาอำเภอบางคนทีและสถานีตำรวจภูธรบางคนที

ประวัติความเป็นมา อำเภอบางคนทีเดิมเป็นตำบลหรือชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่งโดยยังเป็น   ส่วนหนึ่งของอำเภอคลองแพงพวย(อำเภอดำเนินสะดวก)แขวงเมืองราชบุรี  ต่อมาในสมัยรัชการที่ 5 ได้ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองพื้นที่ ร.ศ.116 อำเภอคลองแพงพวยได้ย้ายที่ทำการอำเภอไปตั้งที่คลองดำเนินสะดวก และอำเภอบางคนทีได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ สี่หมื่นตามชื่อของตำบลขณะนั้น แต่ยังขึ้นกับแขวงเมืองราชบุรีตามเดิม

ต่อมาในปี พ.ศ.2454 จึงได้โอนอำเภอสี่หมื่นไปขึ้นกับจังหวัดสมุทรสงคราม และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางคนที มาถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ.2468 ทางราชการได้ก่อตั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที โดยอาศัยที่ธรณีสงฆ์วัดใหม่พิเรนทร์ หมู่ที่ 6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมีมุขตรงกลาง และได้ใช้เป็นที่ทำการมานานประมาณ  69 ปี และในปี พ.ศ. 2537 กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ทดแทนหลังเดิม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ในวงเงิน 7,000,000 บาท และเปิดใช้เป็นที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.2538 โดยตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

     

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2546 ได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารที่ทำการ ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (One Stop Service)ในวงเงิน 2,700,000 บาท เพื่อพัฒนางานบริการประชาชน   มาจนถึงปัจจุบัน

   
© ALLROUNDER