ผู้บริหาร  

พันตำรวจเอกไกรสีห์   สุวรรณงาม

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคนที

   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

   
   

ค่ายบางกุ้ง

   ค่ายบางกุ้ง เป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ ค่ายแห่งนี้เป็นค่ายทหารเรือไทย ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ พระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้คนจีนรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่าย มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ค่ายจีนบางกุ้ง พระองค์ทรงให้ชื่อทหารเหล่านี้ว่า “ทหารภักดีอาสา” พระเจ้าตากสินมหาราช  และพระมหามนตรี(บุญมา)ร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าแตกพ่าย    สร้างความเกรงขามให้กองทัพพม่าเป็นสงครามครั้งแรกที่ไทยทำกับพม่า หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  สถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานี

 

โบสถ์ปรกโพธิ์

   โบสถ์ปรกโพธิ์       เป็นอุโบสถที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี   ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่   ทั้ง โพ ไทร ไกร  กร่าง  ภายในโบสถ์ปรกโพธิ์  มีหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หรือหลวงพ่อนิลมณี   เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลาย

 

 วัดเจริญสุขารามวรวิหาร

   วัดเจริญสุขารามวรวิหาร เดิมเป็นวัดร้างแต่ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เรียกกันว่า "วัดกลางคลอง" หรือ "วัดต้นชมพู่" ต่อมาสร้าง "ประตูน้ำบางนกแขวก“ จึงเรียกว่า "วัดประตูน้ำบางนกแขวก" และเปลี่ยนมาเป็น "วัดเจริญสุขาราม" ยกฐานะเป็นอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร ในปี พ.ศ.2500  พระอุโบสถที่มีศิลปะการก่อสร้างเฉพาะตัว เพดานโบสถ์เป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือ ภายในประดิษฐาน “หลวงพ่อโต” เป็นพระปฏิมากรสมัยสุโขทัยสร้างด้วยศิลาแลง

 

ตลาดน้ำบางน้อย

   ตลาดน้ำบางน้อย  เป็นตลาดน้ำเก่าแก่มีอายุมากกว่า 100 ปี อยู่ใกล้ๆ  ตลาดน้ำอัมพวา  ปรากฏหลักฐานในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       ในครั้งที่ท่านเสด็จประพาสเมืองสมุทรสงครามในปี พ.ศ. 2452     เสน่ห์ของที่นี่คือ เป็นตลาดเก่าของแท้ ชาวบ้านขายเอง ราคาไม่แพง

 

 

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

    อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของศริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1890   โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารี ชาวฝรั่งเศส  เป็นสถาปัตยกรรมแบบโคธิค  มีรูปปั้นธรรมาสน์เทศน์  อ่างล้างบาป  ขาเทียนลักษณะต่าง ๆ

   
© ALLROUNDER