ผู้บริหาร  

พันตำรวจเอกไกรสีห์   สุวรรณงาม

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคนที

   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

   
   

ค่ายบางกุ้ง

   ค่ายบางกุ้ง เป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ ค่ายแห่งนี้เป็นค่ายทหารเรือไทย ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ พระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้คนจีนรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่าย มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ค่ายจีนบางกุ้ง พระองค์ทรงให้ชื่อทหารเหล่านี้ว่า “ทหารภักดีอาสา” พระเจ้าตากสินมหาราช  และพระมหามนตรี(บุญมา)ร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าแตกพ่าย    สร้างความเกรงขามให้กองทัพพม่าเป็นสงครามครั้งแรกที่ไทยทำกับพม่า หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  สถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานี

 

โบสถ์ปรกโพธิ์

   โบสถ์ปรกโพธิ์       เป็นอุโบสถที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี   ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่   ทั้ง โพ ไทร ไกร  กร่าง  ภายในโบสถ์ปรกโพธิ์  มีหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หรือหลวงพ่อนิลมณี   เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลาย

 

 วัดเจริญสุขารามวรวิหาร

   วัดเจริญสุขารามวรวิหาร เดิมเป็นวัดร้างแต่ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เรียกกันว่า "วัดกลางคลอง" หรือ "วัดต้นชมพู่" ต่อมาสร้าง "ประตูน้ำบางนกแขวก“ จึงเรียกว่า "วัดประตูน้ำบางนกแขวก" และเปลี่ยนมาเป็น "วัดเจริญสุขาราม" ยกฐานะเป็นอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร ในปี พ.ศ.2500  พระอุโบสถที่มีศิลปะการก่อสร้างเฉพาะตัว เพดานโบสถ์เป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือ ภายในประดิษฐาน “หลวงพ่อโต” เป็นพระปฏิมากรสมัยสุโขทัยสร้างด้วยศิลาแลง

 

ตลาดน้ำบางน้อย

   ตลาดน้ำบางน้อย  เป็นตลาดน้ำเก่าแก่มีอายุมากกว่า 100 ปี อยู่ใกล้ๆ  ตลาดน้ำอัมพวา  ปรากฏหลักฐานในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       ในครั้งที่ท่านเสด็จประพาสเมืองสมุทรสงครามในปี พ.ศ. 2452     เสน่ห์ของที่นี่คือ เป็นตลาดเก่าของแท้ ชาวบ้านขายเอง ราคาไม่แพง

 

 

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

    อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของศริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1890   โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารี ชาวฝรั่งเศส  เป็นสถาปัตยกรรมแบบโคธิค  มีรูปปั้นธรรมาสน์เทศน์  อ่างล้างบาป  ขาเทียนลักษณะต่าง ๆ

อำเภอบางคนทีแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 13 ตำบล 101 หมู่บ้าน

1. กระดังงา(Kradangnga)                      13 หมู่บ้าน

2.บางสะแก(Bang Sakae)                       7 หมู่บ้าน

3.บางยี่รงค์(Bang Yi Rong)                    10 หมู่บ้าน

4.โรงหีบ(Rong Hip)                              9 หมู่บ้าน

5.บางคนที (Bang Khonthi)                     9 หมู่บ้าน

6.ดอนมะโนรา(Don Manora)                    8 หมู่บ้าน

7.บางพรม(Bang Phrom)                         8 หมู่บ้าน

8.บางกุ้ง(Bang Kung)                             7 หมู่บ้าน

9.จอมปลวก(Chom Pluak)                       7 หมู่บ้าน

10.บางนกแขวก(Bang Nok Khwaek)         7 หมู่บ้าน

11.ยายแพง (Yai Phaeng)                        5 หมู่บ้าน

12.บางกระบือ(Bang Krabue)                    5 หมู่บ้าน

13.บ้านปราโมทย์ (Ban Pramot)                6 หมู่บ้าน

       อำเภอบางคนที เดิมเป็นตำบลหรือชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่ง โดยยังเป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอคลองแพงพวย แขวงเมืองราชบุรี จนถึงปี พ.ศ.๒๔๓๗ ได้มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่จึงตั้งอำเภอขึ้นใหม่ ชื่อว่า อำเภอสี่หมื่น ตั้งอยู่ปากคลองแพงพวยแต่ยังขึ้นอยู่กับจังหวัดราชบุรี กระทั่งในปี ๒๔๔๗ ได้ย้ายที่ทำการอำเภอสี่หมื่น มาสร้างในที่ของวัดใหม่พิเรนท์ (วัดร้าง) ใต้ปากคลองบางคนที จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น อำเภอบางคนที ตามชื่อคลอง และย้ายมาขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรสงคราม

  บ้านบางคนที สมัยนั้นเรียกว่า “บางกุณฑี” แปลว่า หม้อน้ำมีหูที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำ  เรียกมาช้านานจนเพี้ยนเป็น “บางกับที” ในหมู่บ้านมีวัดเก่าแก่สองวัด คือวัดบางคณฑีใน และวัดบางคณฑีนอก ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านเป็น “บางคนที” และใช้เป็นภาษาราชการจนมาถึงปัจจุบัน                  

    

    ในปี พ.ศ.๒๔๖๘ ทางราชการได้ก่อตั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที โดยอาศัยที่ธรณีสงฆ์วัดใหม่พิเรนทร์ หมู่ที่ ๖ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมีมุขตรงกลาง          และได้ใช้เป็นที่ทำการมานานประมาณ  ๖๙ ปี

      ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ทดแทนหลังเดิม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ในวงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และเปิดใช้เป็นที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๓๘ โดยตั้งอยู่เลขที่ ๖ หมู่ ๖  ต.กระดังงา  อ.บางคนที  จว.สมุทรสงคราม  มาจนถึงปัจจุบัน

ผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรบางคนที

 

พ.ต.อ.ไกรสีห์   สุวรรณงาม

ผกก.สภ.บางคนที

     

    พ.ต.ท.โกมล   พืชผล             พ.ต.ท.ชัยยศ   เหล่ามัง           พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์   ชุณหวัฒนา

    รอง ผกก.(สอบสวน)                    รอง ผกก.ป.                              รอง ผกก.สส.

       สภ.บางคนที                          สภ.บางคนที                               สภ.บางคนที

                         

               พ.ต.ท.ทศพล   ทองเฉลิม                             พ.ต.ท.พิธาน   ลูกรักษ์       

                   สวป.สภ.บางคนที                                      สว.สส.สภ.บางคนที

                      

               พ.ต.ท.อุดร   ภานุมาศ                                    พ.ต.ท.สุเทพ   จามิกรณ์

                สว.ธร.สภ.บางคนที                                     สว.(สอบสวน) สภ.บางคนที

       

 

รายชื่อข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางคนที

1.พ.ต.อ.ไกรสีห์   สุวรรณงาม   ผกก.สภ.บางคนที

2.พ.ต.ท.ชัยยศ   เหล่ามัง   รอง ผกก.ป. สภ.บางคนที

3.พ.ต.ท.โกมล   พืชผล   รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางคนที

4.พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์   ชุนหวัฒนา   รอง ผกก.สส. สภ.บางคนที

5.พ.ต.ท.ทศพล   ทองเฉลิม   สวป.สภ.บางคนที

6.พ.ต.ท.พิธาน   ลูกรักษ์   สว.สส. สภ.บางคนที

7.พ.ต.ท.อุดร   ภานุมาศ   สว.ธร. สภ.บางคนที

8.พ.ต.ท.สุเทพ   จามิกรณ์   สว.(สอบสวน) สภ.บางคนที

9.ร.ต.อ.ชัชวาล   ช้างแก้ว   รอง สวป. สภ.บางคนที

10.ร.ต.อ.บุญเลิศ   แย้มขยาย   รอง สวป. สภ.บางคนที

11.ร.ต.อ.บุญส่ง   เภาประเสริฐ   รอง สวป.สภ.บางคนที

12.ร.ต.อ.หญิง นุชนารถ   ไวยประเสริฐ   รอง สวป.สภ.บางคนที

13.ร.ต.อ.ยศธร   ดนตรี   รอง สวป.สภ.บางคนที

14.ร.ต.อ.กรวุฒิ   แจ่มจำรัส   รอง สว.ธร. สภ.บางคนที

15.ร.ต.อ.โชคชัย   เล้าชินทอง   รอง สว.สส. สภ.บางคนที

16.ร.ต.อ.สุรปรีชา   อินพาเพียร   รอง สว.สส. สภ.บางคนที

17.ร.ต.อ.วัชระ   ค้นหาสุข   รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางคนที

18.ร.ต.อ.พิษิณ   หนูพินิตร์   รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางคนที

19.ร.ต.อ.เรืองวุฒิ   อิ่มเอม   รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางคนที

20.ร.ต.อ.ไชยเชษฐ   ดวงรัตน์   รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางคนที

21.ร.ต.อ.สมัย   โพธารส   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

22.ร.ต.อ.นำชัย   ร้อยแก้ว   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

23.ร.ต.อ.ประสูตร   สมใจ   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

24.ร.ต.ท.องอาจ   บุญเดช   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

25.ร.ต.ท.ชาญณรงค์   ปานนาค   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

26.ร.ต.ท.จำรัส   โพธิ์เจริญ   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

27.ร.ต.ท.ประจักษ์   นาคกล่ำ   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

28.ร.ต.ท.เชิดศักดิ์   วรรณทอง   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

29.ร.ต.ต.สมยศ   พลีไพร   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

30.ร.ต.ต.สมสกุล   สุวรรณมงคล   รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที

31.ด.ต.มาโนช   บุญประกอบ   ผบ.หมู่(จร.) สภ.บางคนที

32.ด.ต.สมร   บรรพต   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

33.ด.ต.อาทิตย์   เรืองพุ่ม   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

34.ด.ต.วินชัย   การินตา   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

35.ด.ต.ประสิทธิ์   โรจน์ประดิษฐ์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

36.ด.ต.วิชาญ   ศรีสำราญ   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

37.ด.ต.นิกร   เอียดเหล็น   ผบ.หมู่(สส.) สภ.บางคนที

38.ด.ต.พูลวัชร์   เหลืองอร่าม   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

39.ด.ต.รังสรรค์   เรืองเดช   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

40.ด.ต.พิทยา   เจริญสุข   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

41.ด.ต.กุศล   สรรพอุดม   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

42.ด.ต.เกรียงศักดิ์  ภมร   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

43.ด.ต.สมัย   เมี้ยงติ่ง   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

44.ด.ต.ปรีชา   ดำอุไร   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

45.ด.ต.ภานุ   ลักขณา   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

46.ด.ต.อุทัย   เดชมาลา   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

47.ด.ต.เฉลิม   ลาดเหลา   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

48.ด.ต.สมพงศ์   พ่วงทอง   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

49.ด.ต.ธนกฤต   ผิวจันทร์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

50.ด.ต.สุวิชา   พันธ์ประสิทธิเวช   ผบ.หมู่(สอบสวน) สภ.บางคนที

51.จ.ส.ต.พบสันต์   อินทับทิม   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

52.ส.ต.อ.นัฐปัญญ์   ศิริบูรณ์ธนิน   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

53.ส.ต.อ.จิรายุ   กิตติโสภณไพบูลย์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

54.ส.ต.ท.อณัฐพงษ์   อรรคบุตร   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

55.ส.ต.ท.นฤเบศ   วงษ์สนิท   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

56.ส.ต.ท.สุวัตน์   สิงห์โต   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

57.ส.ต.ท.อรรถพล   อิ่มบุญ   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

58.ส.ต.ท.วัชรินทร์   ภิญโญ   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

59.ส.ต.ท.กรวุฒิ   หมีป่า   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

60.ส.ต.ท.จักรพล   เขจรไลย์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

61ส.ต.ท.จักรพันธ์   สุขสมบูรณ์ธนา   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

62.ส.ต.ท.พิทูร   วรพจน์มงคล   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

63.ส.ต.ท.นิติกร   อินทเสม   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

64.ส.ต.ท.เฉลิมชัย   บังชะฎา   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

65.ส.ต.ท.รัฐวิศว์   บุญศาสตร์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

66.ส.ต.ต.ชนะชัย   สิงห์วร   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

67.ส.ต.ต.ณัฐพล   เสนีชัย   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

68.ส.ต.ต.ศุภชัย   ชื่นมาลัย   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

69.ส.ต.ต.วิศรุต   อุทธามาตย์   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

70.ส.ต.ต.ทีปกร   แจ่มประเสริฐ   ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางคนที

 

 

   
© ALLROUNDER