ผู้บริหาร  

พันตำรวจเอกไกรสีห์   สุวรรณงาม

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคนที

   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

   
   

       อำเภอบางคนที เดิมเป็นตำบลหรือชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่ง โดยยังเป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอคลองแพงพวย แขวงเมืองราชบุรี จนถึงปี พ.ศ.๒๔๓๗ ได้มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่จึงตั้งอำเภอขึ้นใหม่ ชื่อว่า อำเภอสี่หมื่น ตั้งอยู่ปากคลองแพงพวยแต่ยังขึ้นอยู่กับจังหวัดราชบุรี กระทั่งในปี ๒๔๔๗ ได้ย้ายที่ทำการอำเภอสี่หมื่น มาสร้างในที่ของวัดใหม่พิเรนท์ (วัดร้าง) ใต้ปากคลองบางคนที จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น อำเภอบางคนที ตามชื่อคลอง และย้ายมาขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรสงคราม

  บ้านบางคนที สมัยนั้นเรียกว่า “บางกุณฑี” แปลว่า หม้อน้ำมีหูที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำ  เรียกมาช้านานจนเพี้ยนเป็น “บางกับที” ในหมู่บ้านมีวัดเก่าแก่สองวัด คือวัดบางคณฑีใน และวัดบางคณฑีนอก ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านเป็น “บางคนที” และใช้เป็นภาษาราชการจนมาถึงปัจจุบัน                  

    

    ในปี พ.ศ.๒๔๖๘ ทางราชการได้ก่อตั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที โดยอาศัยที่ธรณีสงฆ์วัดใหม่พิเรนทร์ หมู่ที่ ๖ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมีมุขตรงกลาง          และได้ใช้เป็นที่ทำการมานานประมาณ  ๖๙ ปี

      ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ทดแทนหลังเดิม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ในวงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และเปิดใช้เป็นที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๓๘ โดยตั้งอยู่เลขที่ ๖ หมู่ ๖  ต.กระดังงา  อ.บางคนที  จว.สมุทรสงคราม  มาจนถึงปัจจุบัน

   
© ALLROUNDER